Interiérové bazény

Umožní Vám užívat si plavání po celý rok a být nezávislí na ročním období a počasí.

Pokud se rozhodnete pro interiérový bazén, je vhodné již při projektování domu nás navštívit společně s architektem stavby a nezávazně prokonzultovat technické detaily, se kterými se musí při výstavbě počítat. Poté naši projektanti vypracují podklady jak pro stavební povolení, tak pro realizaci stavby. U interiérového bazénu se neřeší jen vlastní těleso bazénu, ale i úprava vody v něm. Další důležitou a nedílnou součástí bazénové haly je vzduchotechnika a řídící systém domu.

iž 22 let jsou interiérové bazény  a vzduchotechnika v nich naší hlavní činností. Při návrhu bazénu dbáme na funkčnost, praktičnost, kvalitu, styl a modernost. Vybíráme jen ty nejlepší materiály a výrobky prvotřídní kvality od předních evropských výrobců. Samozřejmostí je propojení technologie bazénu včetně jeho vybavení a vzduchotechniky s moderními komunikačními technologiemi. Svůj bazén a vzduchotechniku tak můžete sledovat i ovládat na dálku.

Čistá voda a dobrý vzduch, to je náš cíl.

 

Stejně jako venkovní bazény, tak i vnitřní bazény je možné provést v několika konstrukčních řešeních.

 Základní rozdělení:

  • Skimmerové – hladina je cca o 10 cm níž než okolní podlaha.
  • Přelivové – hladina je  v úrovni okolní podlahy a voda při cirkulaci přetéká do přelivového žlábku, který je po obvodě bazénu.

 

Skimmerové bazény

pouze pro domácí využití.

Princip: voda se z hladiny odebírá jedním nebo i více odběrnými místy tzv. skimmery. Zpět do bazénu se přivádí soustavou vtokových trysek.

Výhody:

  • Jednodušší konstrukce tělesa bazénu.
  • Jednodušší technologické vybavení.

 

Přelivové bazény

především pro veřejné provozy, ale jsou vhodné i pro domácí využití.

Princip: voda z bazénu přetéká do přelivového žlábku do akumulační nádrže, která je umístěná pod úrovní hladiny bazénu. Zpět do bazénu se přivádí soustavou vtokových trysek.

Výhody:

  • Nečistoty z hladiny jsou v kratkém čase odváděny na úpravu vody.
  • Vlnění na hladině se nevrací od stěn zpět.
  • Pro plavce je lepší výhled z hladiny bazénu.

 

Bazény je také možno rozdělit podle materiálu bazénového tělesa a jeho povrchové úpravy.

Bazény s PVC folií Alkorplan

folie o síle 1,5mm, výhodou je pevná a stabilní betonová konstrukce, libovolné tvary a velikost bazénu, velký výběr barev a vzorů povrchu.

 

Bazény z nerezové oceli

i zde je možné vytvářet libovolné tvary a rozměry bazénů ve variantě s tzv. skimmerem, nebo s přelivným žlábkem a hladinou na úrovni okolní plochy. Stříbrný povrch bazénu dodává vodě jiskřivou, průzračnou, světle modrou barvu.

 

Bazény s keramickým nebo mozaikovým obkladem

nestárnoucí klasika, nepřeberná paleta barevných a tvarových variant.

 

Úprava vody

Bazénovou technologii vybíráme a dodáváme od předních evropských výrobců, zejména z Německa. Díky těmto výrobkům jsme schopni zajistit prvotřídní hygienickou kvalitu vody jak pro soukromý tak pro veřejný provoz.

 

Filtrační technologie

Její funkcí je odfiltrování veškerých mechanických nečistot z vody a toho je dosaženo buď základní jednovrstvou, nebo vícevrstvou filtrační technologií. A to na klasických tlakových filtrech, nebo na beztlakových filtračních systémech. Každá z těchto technologií je vhodná pro určitý druh bazénu a je řešena projektantem technologie, ale výsledkem je vždy křišťálově čistá voda v bazénu.

 

 Automatické dávkování chemikálií

Vnitřní bazén je v provozu 365 dnů v roce a to znamená i neustálou kontrolu a korekci chemických hodnot vody ve Vašem bazénu.  Těchto starostí Vás zbaví automatické dávkování chemikálií.  Pro naše bazény používáme dávkovací techniku od německé firmy ProMinent. Proč? Tato firma se zabývá úpravnou vody přes 50 let, vyvíjí a vyrábí zařízení pro průmysl, vodárenství a mimo jiné i pro největší vodní aquaparky a olympijské bazény (poslední Londýn 2012). Proto volíme to nejlepší, abyste si vy mohli bazén jen užívat.

 

UV záření a ozon

Jako doplněk ke standardním způsobům dezinfekce vody je možno využít dalších oxidačních a dezinfekčních metod, kterými jsou UV záření a ozonizace. Jak UV záření tak i ozon výrazně přispívají ke zlepšení kvality vody a jejich aplikace vede k výraznému omezení používání chloru v bazénové vodě. Použitím dodatečných dezinfekčních metod se snižuje obsah vedlejších nežádoucích produktů chlorace ve vodě. Lze snížit dávky chloru, odbourají se průvodní jevy chlorace jako je nepříjemný zápach a vznik karcinogenních trihalometanů, voda získá jiskru.

 

Řídící a vizualizační systémy

Inovativní měřicí, regulační a řídicí technologie od předního německého výrobce Siemens, to je mozek naších technologií bazénu. Jsou přesné a bezpečné, neboť jsou používány v průmyslových aplikacích. Tento řídící systém nám umožňuje propojit technologii bazénu s jakýmkoli řídícím systém domu zejména tzv. inteligentních domů, zobrazovat a ovládat technologii bazénu na externích zařízeních, PC, tablety, telefony. V bazénové hale jsou hodnoty zobrazovány na plochém dotykovém displeji s přehledným grafickým uživatelským rozhraním. Z dotykové obrazovky je možné ovládat všechny součásti úpravy vody v bazénu a jeho vybavení, osvětlení, atrakce, zakrytí, apod.…. Na tento řídicí systém je dále možné napojit kompletní ovládání wellness , sauny, parní lázně, nebo whirlpoolu.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika bazénu je důležitá nejen z hlediska komfortu, ale především kvůli ochraně stavební konstrukce a snížení energetické náročnosti provozu bazénu. Odpařováním vodní páry z vodní hladiny dochází u vnitřních bazénů při běžných teplotách vody od 24°C a okolního vzduchu od 26°C k nasycení vzduchu vodními parami v blízkosti vodní plochy bazénu. V případě, že teplota povrchů je nižší než teplota rosného bodu, vzdušná vlhkost se sráží na chladnějších plochách, vodní pára kondenzuje na obvodových venkovních zdech, na betonových překladech a na oknech, zvláště v zimním období, kdy jsou konstrukce stavby a prosklení plochy zvenku ochlazovány. Časem na těchto exponovaných místech vznikne plíseň. Tomuto můžeme zabránit jednak kvalitní tepelnou izolací celé bazénové haly a použitím prosklených ploch s nízkým koeficientem tepelné propustnosti. V druhé řadě pak správně navrženou a fungující vzduchotechnikou bazénové haly.

Z vodní plochy bazénu dochází k poměrně velkému odparu vody (cca 2lit/m2/24hod) a z tohoto důvodu je nezbytné, vlhkost obsaženou ve vzduchu bazénové haly odvádět a následně vzduch dohřívat na optimální teplotu. Větrání bazénových prostor musí být rovnoměrné, bez vytváření průvanu a bez nevětraných koutů. Přiváděný vzduch by měl být teplý, suchý, s nízkou relativní vlhkostí. Přivádí se k proskleným stěnám na celou plochu s dostatečnou rychlostí. Bazénové prostory by měly být udržovány v mírném podtlaku (asi 95%), aby vzniklé páry nevnikaly do okolních místností.

Používají se dva základní principy odvlhčování bazénových hal. Prvním je řízené větrání pomocí rekuperačních jednotek, kdy vyfukovaný teplý a vlhký vzduch předává svoji tepelnou energii nasávanému vzduchu z venkovního prostoru. Druhým je cirkulace vzduchu přes kompresorem chlazený výparník s určitým procentem přiváděného čerstvého a odváděného odpadního vzduchu. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody a je vždy navržena projektantem vzduchotechniky na základě posouzení konkrétní bazénové haly a jejího provozu.